“හරිත දුම්රිය ස්ථාන” වැඩ­ස­ට­හනේ පළමු තැන ඇල්ලට

June 15, 2024

මධ්‍යම පරි­සර අධි­කා­රිය ක්‍රියා­ත්මක කළ “හරිත දුම්රිය ස්ථාන” වැඩ­ස­ට­හනේ ජය­ග්‍රා­හ­ක­යන්ට සම්මාන, සහ­තික පත්‍ර සහ ත්‍යාග පිරි­නැ­මීම “ජගත් පරි­සර දින” ජාතික උත්ස­වයේ දී සිදු­කෙ­රිණි. හරිත දුම්රිය ස්ථාන වැඩ­ස­ට­හනේ දී දුම්රිය ස්ථාන හරි­ත­ක­ර­ණය කළ හැක්කේ කෙසේද යන්න පිළි­බ­ඳව ශ්‍රී ලංකාවේ දුම්රිය කලාප තුන වන කොළඹ, අනු­රා­ධ­පුර සහ නාව­ල­පි­ටිය දුම්රිය කලාප ආව­ර­ණය වන පරිදි විශේ­ෂ­ඥ­යන්ගේ දාය­ක­ත්වය ලබා­ග­නි­මින් වැඩ­මුළු පවත්වා දැනු­වත් කළ අතර තම දුම්රිය ස්ථානය හරි­ත­ක­ර­ණය කිරී­මට වස­රක කාල­යක් ඔවුන් වෙත ලබා දුන්නේය. තර­ග­යට ප්‍රධාන දුම්රිය ස්ථාන තිහ­කින් සහ උප දුම්රිය ස්ථාන දෙක­කින් අයැ­දු­ම්පත් ඉදි­රි­පත් විය.

ප්‍රධාන දුම්රිය ස්ථාන අත­රින් පළමු ස්ථානය ඇල්ල දුම්රිය ස්ථාන­යට ද දෙවන ස්ථානය වේය­න්ගොඩ දුම්රිය ස්ථාන­යට ද තෙවන ස්ථානය රඹු­ක්කන දුම්රිය ස්ථාන­යට ද හිමි වූ අතර ඉහළ කෝට්ටේ දුම්රිය ස්ථානය, ත්‍රිකු­ණා­ම­ලය දුම්රිය ස්ථානය, හැටන් දුම්රිය ස්ථානය, අහුං­ගල්ල දුම්රිය ස්ථානය සහ උකු­වෙල දුම්රිය ස්ථාන කුස­ලතා සම්මාන හිමි­කර ගත්හ.

උප දුම්රිය ස්ථාන අතු­රින් පළමු ස්ථානය හෝමා­ගම රෝහල පාර දුම්රිය ස්ථාන­යට ද දෙවන ස්ථානය මීසා­ලයි දුම්රිය ස්ථාන­යට ද හිමි විය.

දුම්රිය ස්ථානයේ කසළ කළ­ම­නා­ක­ර­ණය, සනී­පා­ර­ක්ෂක පහ­සු­කම්, බල­ශක්ති කළ­ම­නා­ක­ර­ණය, ජල කළ­ම­නා­ක­ර­ණය, පාරි­ස­රික සෞඛ්‍ය හා ආර­ක්ෂාව, පරි­සර හිත­කාමී වැඩ­ස­ට­හන්, පරි­සර ඇග­යීම්, පරි­සර ප්‍රති­පත්ති ක්‍රියා­ත්මක කිරීම, පැළ රෝප­ණය, දුම්රිය ස්ථානයේ සංවි­ධිත බව සහ ශ්‍රම කළ­ම­නා­ක­ර­ණය යන අංශ සලකා බල­මින් ඇග­යීම් කට­යුතු සිදු කෙරිණ.

ශ්‍රී ලංකාවේ දුම්රිය ස්ථාන­යන් හි පරි­සර හිත­කාමී පාරි­ස­රික තත්ත්ව­යක් ඇති කිරීම මගින් දෙස් විදෙස් මගීන්ට පහ­සුව සැල­සීම, සංචා­රක කර්මා­න්ත­යට රුකු­ලක් ඇති­වන අයු­රින් ආක­ර්ෂ­ණීය ස්ථාන­යක් බවට පත් කිරීම මෙන්ම පරි­සර සංර­ක්ෂණ කාර්යය සඳහා දුම්රිය ස්ථාන යොමු­කි­රීම මෙම වැඩ­ස­ට­හනේ අර­මු­ණයි.

ජනා­ධි­පති රනිල් වික්‍ර­ම­සිංහ මහ­තාගේ ප්‍රධා­න­ත්ව­යෙන් ජනා­ධි­පති ලේකම් කාර්යා­ලයේ දී පැවැති “ජගත් පරි­සර දින” ජාතික උත්ස­වයේ දී පරි­සර රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජානක වක්කු­ඹුර මහතා, පරි­සර අමා­ත්‍යාං­ශයේ ලේකම් නීතිඥ ප්‍රභාත් චන්ද්‍ර­කීර්ති මහතා, මධ්‍යම පරි­සර අධි­කා­රියේ සභා­පති වෙනුර ප්‍රනාන්දු මහතා, මධ්‍යම පරි­සර අධි­කා­රියේ අධ්‍යක්ෂ ජන­රාල් පී. බී. හේමන්ත ජය­සිංහ මහතා යන අයගේ සහ­භා­ගී­ත්ව­යෙන් “හරිත දුම්රිය ස්ථාන” වැඩ­ස­ට­හ­නෙහි සම්මාන, ත්‍යාග සහ සහ­තික පත් ප්‍රදා­නය සිදු කෙරිණ.

t

o

p