‘එක රටක්-එක නීතියක්’ හදන්න ඥානසාර හිමිගේ ප්‍රධානත්වයෙන් බළකායක්

October 27, 2021

ජනාධිපතිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් ”එක රටක් – එක නීතියක්” සදහා වූ ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකායක් ස්ථාපිත කර තිබෙන අතර, එහි ප‍්‍රධානත්වයට බොදු බලසේනා සංවිධානයේ නායක හිමියන් වන ගලගොඩඅත්තේ ඥාණසාර හිමි පත්කර තිබේ.

එක රටක් – එක නීතියක් වෙනුවෙන් ස්ථාපිත කර තිබෙන ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකායේ සාමාජිකයන් සංඛ්‍යාව 13 කි.

මෙම ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකායට පැවරී තිබෙන ප‍්‍රධාන වගකීම් දෙකකි.
ඉන් පළමුවැන්න වන්නේ, රට තුළ, එක රටක් – එක නීතියක් යන සංකල්පය කි‍්‍රයාත්මක කිරීම පිළිබදව අධ්‍යයනය කිරීමයි.

දෙවැන්න වන්නේ, ඒ සදහා අවශ්‍ය පනත් කෙටුම්පතක් සම්පාදනය කිරීම සහ දැනට සකස්කොට තිබෙන පනත් කෙටුම්පත් පිළිබදව අධ්‍යයනය කිරීම සහ සංශෝධන ඉදිරිපත් කිරීමයි.

t

o

p