ඔක්සිජන් නොමැතිව ඉන්දියාවේ රෝහල් 6ක් අර්බුදයක

April 24, 2021

ඉන්දියාවේ නවදිල්ලි නුවර ප්‍රධානපෙළේ රෝහල් 6ක් ඔක්සිජන් නොමැතිකමින් අර්බුදයට පත්ව තිබේ.

ඉන්දීය වෛද්‍යවරුන් පවසන්නේ, අනෙකුත් රෝහල්වල පවතින ඔක්සිජන් මට්ටමද පැය කිහිපයකට පමණක් ප්‍රමාණවත් බවයි.

ඔක්සිජන් නොමැතිකමින් නවදිල්ලි නුවර රෝහල්වල කොවිඩ් රෝගීන් මියයන සංඛ්‍යාව ඉහළ ගොස් ඇති බව ද වාර්තා වේ.

ඉන්දීය මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ, දැඩි සත්කාර ඒකක ද මේ වනවිට පිරී ගොස් ඇති බවයි.

t

o

p