සනත්ගේ සම්බාධක අවසන් වෙයි

November 6, 2020

මෙරට හිටපු සුපිරි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකුවන සනත් ජයසූරියට අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් කවුන්සිලය විසින් පනවා තිබූ සම්බාධක කාලය අවසන් වී තිබේ.

ICCය විසින් මේ සම්බන්ධයෙන් සනත් ජයසූරියට දන්වා ඇති අතර ඔහු නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මේ බව තහවුරු කරයි.

ඒ අනුව සනත් ජයසූරියට යළිත් වරක් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට අදාළ කටයුතු සඳහා සහභාගී වීමේ අවස්ථාව උදා වෙයි.

t

o

p