අමෙරිකානු ජාතිකයාගේ මරණය ඝාතනයක් බව හෙළි වෙයි

June 2, 2020

පොලිස් අත්අඩංගුවේ දී මියගිය අමෙරිකානු සම්භවයක් සහිත අමෙරිකානු ජාතික ජෝර්ජ් ෆ්ලොයිඩ්ගේ මරණය ඝාතනයක් බවට ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ.

නිල මරණ පරීක්ෂණ වාර්තාවෙන් මේ බව ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේය.

එහිදි අනාවරණය වී ඇත්තේ ඔහුගේ ගෙළ සිරවීමෙන් ශ්වසනය කිරීමට නොහැකිව මරණය සිදුව ඇති බවයි.

t

o

p