රුසියාවේ සිටි ශ්‍රී ලාංකිකයින් 260ක් දිවයිනට

May 23, 2020

රුසියාවේ මොස්කව් නුවර සිටි ශ්‍රී ලාංකිකයන් 260 දෙනෙකු රැගත් විශේෂ ශ්‍රී ලන්කන් ගුවන්යානයක් කටුනායක ගුවන්තොටුපලට පැමිණි ගුවන්තොටුපල ආරංචි මාර්ග සදහන් කරයි.     

t

o

p