මෙරට කොරෝනා ආසාධිතයින් සංඛ්‍යාව 190 දක්වා ඉහළට

April 10, 2020

දිවයිනේ කොරෝනා ආසාධිතයින්ගේ සංඛ්‍යාව මේ වන විට 190 දක්වා ඉහළගොස් ඇති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය පවසනවා.

t

o

p