මුදල් සොරාගත් තරුණයා උකුල් ඇටය බිද ගනියි

February 22, 2020

මොරටුව එගොඩ උයන නිවසකට ඇතුලුවී ඡංගම දුරකතන 2 ක් සහ රුපියල් 40000 ක් සොරා ගත් සැකකරුවෙකු බස්නාහිර දකුණු අපරාධ කොට්ඨාශය විසින් අද අත්අඩංගුවට ගෙනි තිඛේ.

මෙම සොරකම කරන ලද සැකකරු ඊට පසු දින යතුරු පැදි අනතුරකට ලක්වී උකුල් ඇටය බිදී රෝහල් ගතකොට ඇත.

බස්නාහිර දකුණ අපරාධ කොට්ඨාශයේ උප පොලිස් පරීක්ෂක රුක්ෂාන් බන්ඩාර විසින් අත්අඩංගුවට ගත් සැකකරු ඉදිරි විමර්ශන සඳහා එගොඩ උයන පොලිසිය වෙත භාර දී ඇත.

t

o

p