උදයංග වීරතුංග CIDයට

February 14, 2020

රුසියාවේ හිටපු තානාපති උදයංග වීරතුංග මහතා අද අලුයම ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ තිබෙන අතර මේ වන විට ඒ මහතාගෙන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ප්‍රශ්න කරමින් සිටින බව වාර්තා වෙයි.

t

o

p