අමෙරිකා සහ චීන රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකයින් දිවයිනට

January 14, 2020

දකුණු හා මධ්‍යම ආසියානු කටයුතු භාර අමරිකානු නියෝජ්‍ය සහකාර ලේකම් ඇලිස් වේල්ස් මහත්මිය අද අලුයම දිවයිනට පැමිණියා ය.

මානව හිමිකම්, යුක්තිය , ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය හා සෞභාග්‍ය සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා නිදහස් හා විවෘත ඉන්දු පැසිෆික් කලාපීය පොදු අභිලාසයන් ඇතුළුව කලාපීය හා ද්විපාර්ශවීය ගැටලු පිළිබඳ එහිදී අවධානය යොමු කිරීමට නියමිතයි.

t

o

p