ඇත්ගොව්වන් මහනුවර දළඳා මාලිගා පරිශ්‍රයේ සත්‍යග්‍රහයක්

August 9, 2016

වනජීවී භාරයට ගත් අලින් පෙරහැර සදහා  නිදහස් නොකරන්නේ නම් අද (9) සිට මහනුවර දළඳා මාලිගාවේ පෙරහරට අලින් සහභාගි නොකරන බව පවසමින් හීලැ අලි ඇතුන් සුරැකීමේ සංවිධානයේ ජාතික සංවිධායක මාගල්කන්දේ සුදත්ත හිමියෝ ඇතුළු ඇත්ගොව්වන් පිරිසක් ද මහනුවර දළඳා මාලිගා පරිශ්‍රයේ සත්‍යග්‍රහයක් ඇරඹූහ.

Sammy

Previous story Next story

Leave a comment

t

o

p