ඉන්ධන ට්‍රක් රථ වලට ගාසා තීරයට ඇතුළු වීමට අවසර

November 18, 2023

දිනකට ඉන්ධන ට්‍රක් රථ දෙකකට ගාසා තීරයට ඇතුළු වීමට අවසර දෙන බව ඊශ්‍රායලය ප්‍රකාශ කරයි.

මෙම අවසරය ලබා දී ඇත්තේ අමෙරිකාව විසින් ඊශ්‍රායලයට කරන ලද බලපෑම් මත බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර ඇත.

අමෙරිකා එක්සත් ජනපද රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරියෙකු පවසන්නේ සෑම දින දෙකකට වරක් ඉන්ධන ලීටර් 140,000 කට පමණ අවසර දෙන බවයි.

ඒවායින් බොහොමයක් ආධාර බෙදා හරින ට්‍රක් රථ සඳහා මෙන්ම ජලය සහ සනීපාරක්ෂාව සැපයීම සඳහා එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයට සහාය වීම සඳහා අදහස් කරන බව අදාළ නිලධාරියා පවසා ඇතැයි වි දෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබේ.

t

o

p