ඉදිරියේදී අවසර හිමිවන සෑම අවස්ථාවකම විද්‍යුත් මෝටර් රථ පමණක් ආනයනය කිරීමට රජයෙන් තීන්දුවක්

March 29, 2023

ඉදිරියේදී අවසර හිමිවන සෑම අවස්ථාවකම මෙරටට විද්‍යුත් මෝටර් රථ පමණක් ආනයනය කිරීමට රජය තීන්දුවක් ගෙන ඇති බව විදේශ රැකියා අමාත්‍ය මනූෂ නානායක්කාර පවසයි.

වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ විදේශ රැකියා අමාත්‍ය මනූෂ නානායක්කාර,

“විදෙස් ශ්‍රමිකයින් දිරිගැන්වීම සඳහා ඔවුන් මෙරට එවන විදේශ විනිමය ප්‍රමාණය අනුව විදුලි මෝටර් රථ ගෙන්වීමේ පහසුකම සැපයීමට රජය තීරණය කළා. අලුත් කැබිනට් මණ්ඩලය අලුත් විදියට හිතන කැබිනට් එකක්. කැබිනට් මණ්ඩලය සම්පූර්ණයෙන්ම මේකට සහයෝගය දුන්නා. සමහර මැති ඇමතිවරු යෝජනා ඉදිරිපත් කළා මේකට හයිබ්‍රිඩ් මෝටර් රථ එකතු කරන්න සහ පෙට්‍රල් මෝටර් රථ ආනයනය කිරීම සඳහා අවස්ථාව දෙන්න. රජයේ යම් තීන්දුවක් තියෙනවා ඉදිරියේදී අපි පුනර්ජනනීය බලශක්තිය කරා යා යුතුයි. විද්‍යුත් වාහන කරා යා යුතුයි කියලා. ඒක නිසා මේ යෝජනාව ඉදිරිපත් කළා. මෙතැනින් ඉදිරියට මේ රටට රජයක් විදියට තීන්දුවක ඉන්නවා පුළුවන් හැම අවස්ථාවකදීම විද්‍යුත් වාහන පමණක් ආනයනය කරන්න අවසර දෙන්න. අනාගතයේදී රජයට ගෙන්වන වාහන සියල්ල විද්යුතු වාහන පමණයි කියන තීන්දුවත් අරගෙන ඉවරයි.”

t

o

p