රාජ්‍ය ආයතන උපයන විට බදු වංචාවක

January 7, 2023

උපයන විට ගෙවීමේ බද්ද පුද්ගලයන් වෙනුවට ආයතන මට්ටමින් ගෙවන්නට ඇතැම් රාජ්‍ය ආයතන උත්සහ කරමින් සිටින බවට කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ආර්ථික විද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ ආචාර්ය ප්‍රියංග දුනුසිංහ චෝදනා කරයි.

මෙමගින් සිදුවන්නේ සේවක වැටුපට හානියක් නොකොට රජයේ ආදායමෙන් ම නැවතත් උපයන විට බදු ගෙවීම යැයි ද එය තනිකර ම වංචාවක් යැයි ද ආචාර්ය දුනුසිංහ මෙරට මුද්‍රිත මාධ්‍යයක ට පවසා ඇත.

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය ඇතුළු ආයතන කීපයක් මේ සඳහා කටයුතු කරමින් සිටින්නේ යැයි කී හෙතෙම ඊට ඉඩ ලැබුණහොත් එය බදු ප්‍රතිපත්තිය සම්බන්ධයෙන් පුරවැසියන් විෂයෙහි විශාල වශයෙන් කරන වෙනස්කමක් මෙන් ම විශාල බදු ආදායමක් අහිමි කිරීමක් බවට ද පත්වනු ඇතැයි පෙන්වා දුන්නේ ය.

t

o

p