අලුත්වල වෛද්‍යවරියක් කොරෝනාවලට බෙහෙතක් සොයා ගනී

January 20, 2021

මේ වන විට මෙම ඖෂධය සඳහා ආයුර්වේද අනුමැතිය ලැබී ඇති අතර බෝතල් වශයෙන් ලබාදීමට සියලු කටයුතු සූදානම් කර තිබේ. එහි පළමු බෙහෙත් වඩියෙන් සැකසූ මූලික කොටස අම්බලන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති පුෂ්පලාල් කුමාරසිංහ මහතා ඇතුළු මන්ත්‍රීවරුන් හා කාර්ය මණ්ඩලයට ලබාදීමට කටයුතු කර තිබිණි.

ඒ අනුව වෛද්‍යවරිය බටපොළ ප්‍රාදේශීය සභාවට පැමිණ සිය නිෂ්පාදනය හඳුන්වා දෙමින් සභාපතිවරයා ඇතුළු සියලුම මන්ත්‍රීවරුන්ටත් කාර්ය මණ්ඩලයටත් බෙහෙත් බෝතලය බැඟින් ලබා දීමට කටයුතු කළේය. මේ සම්බන්ධයෙන් විශේෂ ප්‍රකාශයක් කළ අම්බලන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති පුෂ්පලාල් කුමාරසිංහ මහතා මෙසේ පැවසීය.

‘ඇය සොයාගත් ඩෙංගු බෙහෙතෙන් ලංකාවේ පණ අදිමින් සිටින රෝගීන් පවා සුවපත් වුණා. ඒක අපේ ප්‍රාදේශීය සභාවටත් අලුත්වලටත් ගෞරවයක්. මගේ බිරිය පවා එම බෙහෙතෙන් සුවපත් වුණා.

ඒ වගේම බෙහෙත මේ නිසා ඇය ලෝක පූජිත වේවි. ලෝකය පුරා කොවිඩ් වැලඳී මිය යන අහිංසක ජීවිත බේරා ගැනීමට මේ බෙහෙතට හැකි වන බව මට විශ්වාසයි. ඒ වගේම එසේම වේවා යි මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා.

t

o

p