කොවිඩ් මරණ මිලියන 1.45 දක්වා ඉහළට

November 30, 2020

ලොව පුරා කොවිඩ් වෛරස ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 62,640,920 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව ජෝන්ස් හොප්කින්ස් විශ්ව විද්‍යාලයේ කොරෝනා තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය වාර්තා කරයි.

මේ වන විට ගෝලීය වශයෙන් නව කොරෝනා වෛරසය ආසාදිතව මිය ගිය සංඛ්‍යාව 1,458,018 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.

නමුත් වෛරසය ආසාදනය වී මේ වන විට 40,067,435 ඉක්මවූ පිරිසක් පූර්ණ සුවය ලබා ඇත.

t

o

p