උතුරු කැලිෆෝනියාවේ හි ලැව්ගිනි ව්‍යාප්ති වෙයි

September 29, 2020

උතුරු කැලිෆෝනියාවේ සැන්ටාරෝසා හි ලැව්ගිනි ව්‍යාප්තිය පාලනය කරගත නොහැකි මට්ටමින් සීග්‍රයෙන් ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතිනවා.

ලැව්ගිනි හේතුවෙන් අක්කර එකලොස් දහසක භූමි ප්‍රදේශයක් මුළුමනින්ම විනාශ වී ගොස් තිබෙනවා.

මාස කිහිපයක සිට ව්‍යාප්ත වන ලැව්ගිනි හේතුවෙන් ඇමෙරිකාවේ ප්‍රාන්ත ගණනාවකට දැඩි බපලෑම් එල්ල වූ බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළා.

t

o

p