මන්ත‍්‍රී සභාවේ සරම උස්සයි.. [Video]

September 29, 2014

මැදිරිගිරිය ප්‍රාදේශීය සභාවේ මන්ත‍්‍රීවරයෙක් ඇඳ සිටි සරම සභාවෙදී එසවීමේ සිදුවීමක්  වාර්තා වේ.

 

Sammy

Previous story Next story

Leave a comment

t

o

p