ශිෂ්‍යත්වයේ පළමු තැන ඇඹිලිපිටියට

September 28, 2014

 ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප‍්‍රතිඵල අනුව දිවයිනෙන්ම මුල්තැන ගැනීමට ඇඹිලිපිටිය ප‍්‍රාථමික විද්‍යාලයේ ඩබ්ලිව්.ඒ වෙනුජ නිම්සත් සිසුවා සමත්ව සිටිනවා. 

Sammy

Previous story Next story

Leave a comment

t

o

p