ත්‍රී’මලේ තෙල් ටැංකි දෙන්න ඉන්දියාව බෑ කියයි

July 26, 2020

ලෝක වෙළඳපොලේ තෙල් මිල අඩුවීමේ වාසිය ලබා ගැනීම සඳහා තෙල් ගබඩා කිරීමට ත්‍රිකුණාමලය තෙල් ටැංකි සංකීර්ණ ටැංකි විසි හතක් ලබා දෙන ලෙස ශ්‍රී ලංකාව කරන ලද ඉල්ලීමක් ඉන්දියාව විසින් ප්‍රතික්ෂේපකර තිබේ.

 දැනට භාවිතයට ගත නොහැකි තත්ත්වය පවතින ත්‍රීකුණාමල තෙල් ටැංකි සංකීර්ණය ඇති තෙල් ටැංකි අලුත්වැඩියා කර භාවිතයට ගැනීම සඳහා විදුලි බල හා බලශක්ති අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්දීය මහකොමසාරිස් ගෝපාල් බග්ලේ ගෙන් මෙම ඉල්ලීම කර තිබිණ.

 එහිදී ඉන්දීය මහ කොමසාරිස්වරයාගේ දැනුම් දීම වී ඇත්තේ, අවශ්‍ය නම් ඉන්දියාව අලුත්වැඩියා කර එම තෙල් ටැංකි ලබාදිය හැකි බවය.

t

o

p