කුවේටයේ සිංහලයන් වෙනුවෙන් ඥානසාර හිමි කුවේට් තානාපති කාර්යාලයට

July 23, 2020

කොරෝනා වෛරස ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් පිඩාවට ලක්වී ඇති කුවේටයේ සිංහලයන් සඳහා සහන කාලයක් ලබා දෙන මෙන් ඥානසාර හිමි කුවේට් රාජ්‍යයෙන් ඉල්ලා සිටියා.

අද උදෑසන කුවේට් තානාපති කාර්යාලයට පැමිණි ඥානසාර හිමි තානාපති නිලධාරීන් හමුවී මෙම ඉල්ලීම සිදු කල අතර වලංගු වීසා බලපත්‍ර නොමැතිව එරට රැදී සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයන් සඳහා අවම වශයෙන් දින 5ක වත් සහන කාලයක් ලබාදෙන ලෙසයි ඥානසාර හිමි මෙහිදී ඉල්ලා සිටියා.

t

o

p