කුසල්ට රිය පැදවීම තහනම් වෙයි

July 6, 2020

අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන ලද ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ පිතිකරු කුසල් මෙන්ඩිස් ඇප මත නිදහස් කිරීමට නියෝග කර ඇත.

ඔහු නිදහස් කර ඇත්තේ රුපියල් මිලියනය බැගින් වූ ශරීර ඇප දෙකක් මතයි.

ඔහුගේ රිය පැදවීම් බලපත‍්‍රය අධිකරණය විසින් අත්හිටුවා ඇත.

t

o

p