ආරක්‍ෂිත දෝෂයක් නිසා Zoom මෘදුකාංගය වහාම යාවත්කාලීන කරන්න

April 4, 2020

COVID-19 වසංගතය නිසා මිලියන සංඛ්‍යාත සේවකයින්ට නිවසේ සිට සේවය කිරීමට සහ පාසල් සිසුන්ට අධ්‍යාපන නිවසේ සිට අධ්‍යාපන කටයුතුවල නියැලීමට සිදුවී ඇති අතර මේ සදහා Zoom නම් ටෙලි සම්මන්ත්‍රණ මෘදුකාංගයක් යොදාගැනීමට ලොව පුරා මෙන්ම ශ්‍රී ලාංකික බහුතර ජනතාවද කටයුතු කර ඇත.

මෙම යෙදුමෙහි පවතින ආරක්ෂක දෝෂයක් උපකාරී කොටගෙන මෙම මෘදුකාංගය භාවිතා කරනන්ගේ පෞද්ගලිකත්ව දත්ත, පරිගණකයෙහි මුරපද සොරාගැනීමට හැකි බව සයිබර් ආරක්ෂක ප්‍රවීනයන් විසින් හදුනාගෙන ඇත. එම ආරක්‍ෂිත දෝෂයට පිළියම් යොදන ලද නවතම Zoom මෘදුකාංග සංස්කරණය එම සමාගමෙන් නිකුත්කොට ඇත. ශ්‍රී ලාංකික Zoom මෘදුකාංග පරිශීලකයන් නවතම Zoom යාවත්කාලීනය වහාම ලබාගන්නා ලෙස අප ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ සංගමය ලෙස දැනුම් දෙමු.

රජීව් යසිරු කුරුවිටගේ මැතිව්  

සභාපති                                                                

ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ සංගමය

t

o

p