මාතර බාහිර උපාධිධාරිහු දැවැන්ත විරෝධතාවක

November 9, 2016

බාහිර උපාධි සිසු කප්පාදුවට එරෙහිව බාහිර උපාධි සුරැකිමේ සංවිධානය විසින් දිවයින පුරා විරෝධතා ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කර ඇත. ඊට සමගාමීව ඊයේ  (08) දින මාතර නගරයේදී උද්ඝෝෂණයක් හා පෙත්සම් අත්සන් කිරීමේ ව්‍යාපාරයක් ඇරඹිණි. මේ සඳහා අතිවිශාල පිරිසක් සහභාගි විය.

14937274_1640440786253513_7593112443092415143_n14925664_1640441772920081_4065287540720813320_n15036659_1640441652920093_7633239716870082025_n14991027_1640441412920117_3278127908807777987_o14956547_1640441969586728_4824371198309953248_n14991834_1640442076253384_664865803087820661_n

t

o

p