බෑන් කී මූන් අද දිවයිනට

August 31, 2016

එක්සත් ජාතීන්ගේ මහ ලේකම් බෑන් කී මූන් මහතා නිල සංචාරයක් සඳහා අද දිවයිනට පැමිණීමට නියමිතව තිබේ. රජයේ ආරාධනාවක් මත දිවයිනට පැමිණෙන බෑන් කී මූන් මහතා දින දෙකක් මෙරට රැඳී  සිටීමට නියමිතය.

Sammy

Previous story Next story

Leave a comment

t

o

p