රවී – බිස්වාල් අමෙරිකාවේදී හමුවෙති

April 18, 2015

මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතා සහ දකුණු සහ මධ්‍යම ආසියානු කටයුතු පිළිබඳ අමෙරිකානු සහකාර රාජ්‍ය ලේකම් නීෂා බිස්වාල් මහත්මිය අතර හමුවක් පැවැත්වීමට නියමිතව තිබේ.

රවී කරුණානායක අමාත්‍යවරයා අමෙරිකාවේ නිල සංචාරයක නිරත වී සිටින අතර එම සංචාරය අතරතුර මෙම හමුව සිදුවීමට නියමිත බව සඳහන්ය.

ඒ අනුව අමෙරිකානු රාජ්‍ය දෙපාර්තුමේනතුවේදී නීෂා බිස්වාල් සහ අමාත්‍යවරයා අතර සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීමට නියමිතව තිබේ.

Sammy

Previous story Next story

Leave a comment

t

o

p