කලහකාරීන්ට වෙඩිතබන ලෙස නියෝගයක්

January 9, 2022

කලහකාරී ලෙස හැසිරෙන උද්ඝෝෂකයින් ට “අනතුරු ඇඟවීමකින් තොරව” වෙඩිතබන ලෙස කසක්ස්තාන ජනාධිපතිවරයා විසින් නියෝග කර තිබේ.

රජයට එරෙහිව පැවැත්වෙන උද්ඝෝෂණ පාලනය සඳහා ඔහු එම නියෝගය නිකුත්කර ඇතැයි විදෙස් මාධ්‍ය පැවසීය.

ජනාධිපති කසීම්-ජොමාර්ට් ටෝකයෙව් පැවසුවේ “කලහකාරීන්” 20,000ක් පමණ එරට ප්‍රධාන නගරය අල්මාටි නගරයට ප්‍රහාරයක් එල්ලකළ බවය.

t

o

p