බැටිකලෝ කැම්පස් රජයට

November 28, 2020

නැඟෙනහිර පළාත් හිටපු ආණ්ඩුකාර එම්. එල්. ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා විසින් ආරම්භ කර තිබූ සහ ෂරියා නීතිය ඉගැන්වීමට සූදානම් වන බවට චෝදනා එල්ල වූ මඩකලපුව, පූනානි හි බැටිකලෝ කැම්පස් ආයතනය රජයට පවරා ගන්නා බව අධ්‍යාපන ඇමැති මහාචාර්ය ජී. එල්. පීරිස් මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී ඊයේ (27) ප්‍රකාශ කළේය.

එම ආයතනය රජයට පවරා ගැනීමෙන් පසු රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලවලට ඇතුළත් කර ගන්නා සිසුන්ගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා යොදා ගන්නා බවත් ඇමැතිවරයා පැවසීය.

බැටික්ලෝ කැම්පස් ආයතනය සතුව පේරාදෙනිය, කොළඹ වැනි විශ්වවිද්‍යාලවල පවා නොමැති තරම් පහසුකම් රැසක් පවතින බවත් එබැවින් එම පහසුකම් රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලවල දරුවන්ගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා යොදා ගන්නා බවත් ඇමැතිවරයා පැවසීය.

බැටික්ලෝ කැම්පස් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් ආයතනය උපාධි පිරිනැමීමේ ආයතනයක් ලෙස පිළිගැනීමට රජය කිසිසේත් සූදානම් නොමැති අතර, උපාධි පිරිනැමීම සඳහා කිසිදු බලයක් පවරන්නේ නැති බවද ඇමැතිවරයා පැවසීය.

t

o

p