කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් 2575 කට සහන පොලී ණය රු.කෝටි 1080ක්

October 18, 2018

කුඩා හා මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් සඳහා කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය SMILE ණය යෝජනා ක්‍රමය ආරම්භ කළ බවත්, එම ව්‍යාපෘතියේ චක්‍රීය අරමුදල් ණය යෝජනා ක්‍රමය යටතේ මේ වන විට කුඩා හා මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යවසායකයින් 2,575 ක් සඳහා, රුපියල් කෝටි 1,080 ක් පමණ ණය මුදල් ලබා දී තිබෙන බව කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතා පැවසීය.

අමාත්‍යවරයා මේ බව පැවසුවේ පසුගිය දා අමාත්‍යාංශයේ පැවති ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීමේදීය. මෙහිදී ඉදිරි අය වැය සඳහා යෝජනා මෙන්ම ගියවර අය වැයෙන් කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශයට වෙන් කරන ලද මුදල් ඵලදායීව වැයකර ඇති ආකාරය පිළිබඳව සමාලෝචනය කෙරුණි. එසේම අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින ආයතනවල ප්‍රගතියද මෙහිදී අමාත්‍යවරයාගේ විමසුමට ලක්වුණි.

කුඩා හා මධ්‍යම පරිමාණ කර්මාන්තයන්හි නායකත්වය සහ ව්‍යවසායකත්වය වැඩි දියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය හෙවත් SMILE ව්‍යාපෘතියේ චක්‍රීය අරමුදල් ණය යෝජනා ක්‍රමය යටතේ මෙම ණය මුදල් බැංකු මගින් ලබා දේ.

මේ වන විට සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණ කර්මාන්ත 2,575 ක් සඳහා රුපියල් මිලියන 10,783 ක් හෙවත් රු.කෝටි 1078.3 ක ණය ආධාර ප්‍රදානය කර තිබේ. මෙම ණය මුදල් ලංකා බැංකුව, මහජන බැංකුව, ජාතික සංවර්ධන බැංකුව, ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුව, සෙලාන් බැංකුව, සම්පත් බැංකුව, හැටන් නැෂනල් බැංකුව,DFCC බැංකුව, කොමර්ෂල් බැංකුව හා සණස සංවර්ධන බැංකුව මගින් ලබාදී තිබේ. මෙම ණය මුදල් රටේ පළාත් 9 ම ආවරණය වන පරිදි ව්‍යවසායකයින්ට ලබා දී තිබීමද විශේෂත්වයකි.

t

o

p