ජාතික සමගිය ගොඩ නගන්න එකට එකතු වෙමු – සමාජවාදී තරුණ සංගමය

July 29, 2016

සහෝදරත්වයේ දිනයට සමගාමිව පැවති සහෝදරත්වයේ සිත්තම ජුලි 28 කොළඹ විහාර මහ දේවී උද්‍යානයේ දී පැවති වැඩසටහනේ දී ජාතික සමගිය වෙනුවෙන් පුළුල්ම ජාතික සමගියේ පවුර හදන්න උත්සහ කරමින් ඉන්න බවත් ඒ සඳහා අත්වැල් බැදගන්නා ලෙසත් සමාජවාදී තරුණ සංගමයේ ජාතික සංවිධායක එරංග ගුණසේකර මහතා ප්‍රකාශ කළේය

13686627_1079579548801027_2668577385282259173_n

 

13880353_1079702175455431_6243862187628499212_n

 

13882353_774519656024476_2686007393286212006_n

Sammy

Previous story Next story

Leave a comment

t

o

p