නිරුවත් වූ තරුණිය

July 18, 2016

පසුගිය දා නිව්යෝක් නගරයේ අමුතුම සිදුවීමක් වුණා.

ඒ සම්පූර්ණයෙන්ම නිරුවත් වූ තරුණියක් ප්‍රධාන මාර්ගයක් මධ්‍යයේ තම අඟපසඟ ප්‍රදර්ශණය කරන්නට පටන් ගැනීම යි.

මාධ්‍ය නම් සඳහන් කරන්නේ අදාළ තරුණිය මත්ද්‍රව්‍ය භාවිත කළ නිසා මෙළෙස හැසිරී ඇති බව යි.

කෙසේ වෙතත් ඇයව ඉවත් කරන්නට පොලීසියටත් පොඩි වෙහෙසක් දැරීමට සිදු වුණා.

 

Sammy

Previous story Next story

Leave a comment

t

o

p