හෙට-අනිද්දා බාර් වහලා

January 7, 2015

හෙට දිනයේ පැවැත්වෙන ජනාධිපතිවරණ ඡන්ද විමසීම නිමිත්තෙන් හෙට සහ අනිද්දා දෙදින තුල රට පුරා සියළු සුරා සැල් වසා දමන බව සුරා බදු කොමසාරිස් ජනරාල් නිවේදනය කරයි.

Sammy

Previous story Next story

Leave a comment

t

o

p