බණ්ඩාරනායක සමාධියට විශේෂ ආරක්ෂාවක්

July 31, 2016

ජන සටන පාද යාත්‍රාව හේතුවෙන් බණ්ඩාරනායක සමාධියවෙත විශේෂ ආරක්ෂාවක් ලබා දෙනලෙස හිටපු ජනාධිපතිනී චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක මහත්මිය පොලීසියෙන් ඉල්ලීමක් කර ඈත.අද 31දින ජන සටන පාද යාත්‍රාව නිට්ටඹුව නගරයෙන් ගමන් ආරම්භ කිරීමට නියමිතව ඈත.

Sammy

Previous story Next story

Leave a comment

t

o

p