විමල් වීරවංශ සීපා විරෝධයේ

September 15, 2015

පුළුල් ආර්ථික සහයෝගිතා ගිවිසුම (සීපා) ඉන්දියා මර උගුලක්, සීපා ගිවිසුම හකුලා ගනිව් යන තේමාව යටතේ ජාතික නිදහස් පෙරමුණ සංවිධානය කළ උද්ඝෝෂණයක් කොටුව දුම්රියපොළ ඉදිරිපිටදී පැවැත්විණි.

 

sipa_2015914GLA_3213 sipa2015914GLA_3219 sipa2015914GLA_3257

Sammy

Previous story Next story

Leave a comment

t

o

p