කොළඹ නිවාස ගැටළුවට දින 60න් විසඳුම්

March 15, 2015

කොළඹ නාගරික නිවාස ගැටලුව විසඳීම සඳහා කැබිනට් අනුමැතියෙන් රජයේ අමාත්‍යාංශ හා ආයතන කිහිපයකින් සැදුම්ලත් විශේෂ කමිටුවක් පත්කර එමගින් දින 60ක් ඇතුළත මෙම ගැටලුවලට විසඳුම් ලබාදීමට කටයුතු කරන බව නාගරික සංවර්ධන, ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන අමාත්‍ය අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මහතා පවසයි.

කොළඹ කොම්පඤ්ඤ වීදිය, මැලේ වීදිය හා ජාවා පෙදෙස නිවාසලාභීන්ගේ ගැටලු පිළිබඳ වත්මන් රජයේ සුවිශේෂ අවධානය යොමු කර ඇති බවත් අමාත්‍යවරයා පවසා සිටියේ, බත්තරමුල්ල, සෙත්සිරිපායේ පිහිටි එම අමාත්‍යංශ ශ‍්‍රවණාගාරයේ පැවති රැස්වීමක දීය.

– news.lk

Sammy

Previous story Next story

Leave a comment

t

o

p