නව ගුවන් හමුදාපති කපිල ජයම්පති

September 13, 2016

එයාර් වයිස් මාෂල් කපිල ජයම්පති මහතා එයාර් මාෂල් තනතුරට පත්කරමින් ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ නව ගුවන් හමුදාපති වශයෙන් පත්කර තිබෙනවා.

Sammy

Previous story Next story

Leave a comment

t

o

p