නදීෂාගේ විවාහ උත්සවයේ ඡායාරූප මෙන්න

September 10, 2016

නදීෂා හේමමාලී  පසුගිය දා යුග දිවියට එළඹුණා. එහි ඡායාරූප

14291881_1061149690605889_4304008516853683461_n14207705_1061142680606590_8821140572155098177_o14207771_1061145933939598_6092339637762016788_o14222129_1061149673939224_3399846271963796344_n14231892_1061173967270128_1074218761532200490_o14291881_1061149690605889_4304008516853683461_n

Sammy

Previous story Next story

Leave a comment

t

o

p