අර්ජුනට එරෙහි පෙත්සම කුණු කූඩයට!

May 13, 2015

බැඳුම්කර නිකුතුවේ සිදුව ඇතැයි කියන අක්‍රමිකතා සම්බන්ධයෙන් මහබැංකු අධිපතිට එරෙහිව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කර තිබූ පෙත්සමක් ප්‍රතික්ෂේප වී තිබේ.

Sammy

Previous story Next story

Leave a comment

t

o

p