නසීර් අහමඩ් නැගෙනහිර මහ ඇමති ලෙස දිවුරයි

February 7, 2015

නැගෙනහිර පළාත් නව මහ ඇමතිවරයා ලෙස මුස්ලිම් කොංග්‍රසයේ  හිටපු පළාත් අමාත්‍යවරයෙකු වන හාපීස් නසීර් අහමඩ් මහතා දිවුරුම් දී තිබේ.

Sammy

Previous story Next story

Leave a comment

t

o

p