කොළඹ අවට පෙදෙස්වලට පැය 30 ක වතුර කැපිල්ලක්

February 6, 2015

මාලිගාකන්ද ජල තටාකයට ජල සැපයෙන ප්‍රධාන සම්ප්‍රේෂණ නලයක හදිසි අලුත්වැඩියා කටයුත්තක් හේතුවෙන් හෙට (07) දින පෙ.ව 9.00 සිට අනිද්දා(08) දින සවස 3.00 දක්වා පැය 30 ක කාලයක් කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයකට ජලය සැපයීම අත්හිටුවීමට සිදුවන බව ජලසම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය පවසයි.

ඒ අනුව කෙළඹ 01,02,03 සහ කොළඹ 07,08,09,10,11,12,13 සහ 14 යන ප්‍රදේශවලට ජලය සැපයීම අත්හිටුවීමට සිදුවන බව එම මණ්ඩලය විසින් නිකුත් කළ නිවේදනයක දැක්වෙයි.

මීට අමතරව කොළඹ -04, 05,06 යන ප්‍රදේශවලට අඩු පීඩනයක් යටතේ ජලය සැපයෙන බවද එහි සඳහන්ය.

Sammy

Previous story Next story

Leave a comment

t

o

p