මීරියබැද්දේ 300ක් අ‍තුරුදහන්

October 30, 2014

හල්දුම්මුල්ල, මීරියබැද්ද වත්ත ප්‍රදේශයේ පිහිටි වතු නිවාස 120ක් පමණ පස් කඳු වලින් යටවී ඇති බවත්, මළ සිරුරු දහයක් මේ වන විට හමු වී ඇති බවත් දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ සම්බන්ධීකාරක එම්.එල්. උදයකුමාර මහතා පවසයි.

Sammy

Previous story Next story

Leave a comment

t

o

p