අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහගේ නවසීලන්ත නිල සංචාරය

September 30, 2016

නවසීලන්තයේ තෙදින නිල සංචාරයක නිරත වන අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඇතුලූ දූත පිරිස ඕක්ලන්ඩ් ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපොළේ දී නවසීලන්ත ප්‍රාථමික කර්මාන්ත අමාත්‍ය නැතන් ගයි මහතා විසින් පිළිගත් අවස්ථාව.

Pix 01 Pix 02 Pix 03 Pix 03 Pix 04

Sammy

Previous story Next story

Leave a comment

t

o

p