කොළඹ නුවර ප්‍රධාන මාර්ගයේ පේරාදෙණිය සහ පිළිමතලාව අතර දෑඩි රථවාහන තදබදයක්

July 28, 2016

ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ පාද යාත්‍රාව හේතුවෙන් මේ වන විට කොළඹ මහනුවර ( ඒ 01 ) ප්‍රධාන මාර්ගයේ පේරාදෙණිය සහ පිළිමතලාව අතර ඉතා දෑඩි රථ වාහන තදබදයක් ඈති වී තිබේ.පොලීසිය විසින් රථ වාහන නිළධාරීන් යොදවා රථ වාහන තදබදය මග හෑරවීමට කටයුතු කරමින් සිටී.

 

Sammy

Previous story Next story

Leave a comment

t

o

p