ලක් ඉතිහාසයේ මහා මාධ්‍ය කප්පම හෙළි කරන්න දෙරණ සූදානම්…

May 16, 2015

මෙරට මාධ්‍ය ඉතිහාසයේ විශාලතම කප්පම හෙළි කිරීමට තමන් සූදානමින් සිටින බව දෙරණ මාධ්‍ය ආයතනය සඳහන් කරයි.

ඒ බව සඳහන් කරමින් දෙරණ වෙබ් අඩවියේ සඳහන්ව ඇති පුවත මෙසේය.

Ddd Derana-tv

Sammy

Previous story Next story

Leave a comment

t

o

p