මහබැංකු බැදුම්කර සිද්ධියේ කෝප් පරික්ෂණයේ අත් දැකිම් හෙළි කිරිමට ඉඩ නෑ

October 30, 2016

මහ බැංකු බැදුම්කර සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් කෝප් කමිටු වාර්තාව සකස් කිරිම වෙනුවෙන් පැවැති රැස්විම්වලදී මුහුණ දුන් අත්දැකිම් මැති සභයට හෙළි කිරිමට එහි සභාපති සුනිල් හදුන්නෙත්ති මහතාට අවසර ලැබුනේ නැත.
කෝප් වාර්තාව සභාගත කළ පසු හදුන්නෙත්ති මහතා සිය අත්දැකිම් සභාව හමුවේ ප්‍රකාශ කිරිමට සුදානම් වූවේය.
ර්‍ණමේ නිර්දේශ වැදගත්. ඒවා අවේ මොන පැත්තෙන්ද මේ නිදේශවලට පිවිසි ආකාරයේ බෙදිමක් තියෙනවා. මටත් චෝදනා එල්ල වුනා යැයි ප්‍රකාශ කරද්දි ආණ්ඩුවෙන් ඊට බාධා එල්ල වුනේය.
සභානායක – මේක විවාදයක් නොවේ අත්පුඩි ගහන අයට අමතක වෙලා මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව කාලේ කෝප් වාර්තා තිහක් කුණු බක්කියට දැම්මා.
හදුන්නෙත්ති මහතා – කාරක සභාවේදි මට වූ අසාධාරණය මේ සභාවේදි වෙන්න දෙන්න එපා නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි.
නියෝජ්‍ය කතානායක – ඔබතුමා සභාපතිවරයා ලෙස වාර්තාව ඉදිරිපත් කලා. කෝප් රැස්විමේ අභයන්තර කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න ඉඩ දෙන්න බැහැ.
විපක්ෂ සංවිධායක අනුර කුමාර දිසානායක මහතා – ඔබතුමා කියන දේ හරි. කෝප් එක ඇතුලේ වූ දේ ඉදිරිපත් කළ යුතු නැහැ. නමුත් මෙහි විශේෂ සිදුවිම් වුනා. පුවත්පත්වල තිබුණා කෝප් සබාපතිවරයා රැස්විමෙන් ඉවත්ව ගියා කියා. සමහරු කිවා එය කුමන්ත්‍රණයක් කියලා. සමහරු එය පාවාදිමක් විකිණිමක් කියා කිව්වා. ඒ තත්ත්වය පැහැදිලි කිරිම අවශ්‍යයි.
ඇමති රාවුෆ් හකිම් මහතා – මමත් කාරක සභා සාමාජිකයෙක්. ගිණුම් කාරක සභාවේ සභාපතිත් වුනා. අපිත් වාර්තා ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. හදුන්නෙත්ති මහතා සභාපති ලෙස සභාවට ඉදිරිපත් කළ කරුණු ගැන විග්‍රහ කරද්දි කාරක සබාව තුළ වූ මතබේද ගැන කතා කිරිම සම්ප්‍රදායට සුදුසු නැහැ. අපි එකඟ වු යම් යම් සාරධර්ම තිබෙනවා. වෙස්මිනිස්ටර් සම්ප්‍රදායේ ප්‍රතිපත්ති තිබෙනවා. අධික්ෂණ කාරක සභාවක් සබාපති වූ පසුව දේපාලන වෙනස්කම් පිටත තැබිය යුතුයි. එතුමා අද දක්වා ඉතා ගෞරවනීය ලෙස කටයුතු කලා. අපි කිසිවෙකු දේශපාලන මතවාද මත කටයුතු කළේ නැහැ.
නියෝජ්‍ය කතානායක – සභාපතිතුමාගේ කතාව අවසන් කරන්න.

t

o

p