නාමල් ලබන 22 තෙක් බන්ධනාගාර ගත කෙරේ

August 15, 2016

රුපියල් මිලියන 45 ක මුදල් වංචා කළැයි කියන සිද්ධියක් මත අත්අඩංගුවට ගත් නාමල් රාජපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයා ලබන 22 තෙක් රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාර ගතකිරීමට අධිකරණය නියෝග කළේය

Sammy

Previous story Next story

Leave a comment

t

o

p