සිරියාව ඔබාමාගෙන් උදව් ඉල්ලයි

August 11, 2016

සිරියාවේ අලෙප්පෝ නුවර සිරව සිටින 25,000 ක පමණ පිරිසකට වෛද්‍ය ආධාර සැපයීම සඳහා තමන්ට උපකාර කරන ලෙසට සිරියාවේ සිටින සෞඛ්‍ය සේවකයන් විසින් ඇමරිකානු ජනපතිවරයාගෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබෙනවා.

Sammy

Previous story Next story

Leave a comment

t

o

p