රුසියාව චීන දේශසීමාව වසාදමයි

January 31, 2020

නව කොරෝනා වයිරසය පැතිර යෑම වැළැක්වීම සඳහා චීනයට මායිම් වන දේශසීමාව වසා දමන බව රුසියාව  ප්‍රකාශ කරයි.

“අපේ මිනිස්සු ආරක්ෂා කරගන්න අපි හැමදේම කරනවා” යැයි රුසියානු අග්‍රාමාත්‍ය මිහායිල් මිස්හුස්ටින් පැවැසීය. .

දෙරට අතර ගමනාගමන කටයුතු යනාදිය නවතා දැමීමට රුසියාව පියවර ගෙන ඇත.

t

o

p