අනගාරික ධර්මපාල පරෝපකාර පදනමෙන් කථානායකට උපහාර

February 23, 2017

ජපානයේ උසස්තම සම්මානය වන “උදාවන සූර්යයා” සම්මානය හිමි කර ගත් පළමු ශ්‍රී ලාංකිකයා වෙමින් ශ්‍රී ලංකාවට කීර්තියක් අත්පත් කර දීම පිලිබඳව අනගාරික ධර්මපාල පරෝපකාර පදනම සිය විශේෂ උපහාරය කථානායක කරු ජයසූරිය මහතා වෙත පල කිරීම පසුගියදා පෙරවරුවෙහි කථානායක නිල නිවසේදී සිදු විය.
Daramapala-Foundetion1 Daramapala-Foundetion2

t

o

p