සමන් කියයි

October 11, 2016

2016.10.10 වන දින කොළඹ බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී පැවැති සමන් අතාවුදහෙට්ටි මහතා විසින් රචිත “සමන්  කියයි” පොත එළිදැක්වීමේ උත්සවයට අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සහභාගී වූ අවස්ථාව.

B37A2897 B37A2902 B37A2926 B37A3002 B37A3017

t

o

p